JoopeA Logo

قتل 502 زن در السالوادور طی سال جاری میلادی
2011-11-16

شبکه فمینیستی مبارزه علیه خشونت نسبت به زنان در السالوادور، زنگ های خطر را در رابطه با افزایش قتل زنان به صدا درآورد. بر پایه تازه ترین گزارش در این زمینه، تنها در طول سال جاری 502 زن در این کشور به قتل رسیده اند که در مقایسه با مدت زمانی مشابه در سال گذشته 14 در صد افزایش نشان می دهد.

به گفته دلیا کوُرنخوُ، متخصص خشونت علیه زنان، مشابه همین مشکل گریبانگیر دیگر کشور های آمریکای مرکزی نیز هست.

شبکه زنان همچنین نگران شدت یافتن خشونت های جنسی است که علیه زنان صورت می گیرد، از جمله تجاوز 11 نفره مردان به یک دختر 12 ساله. به باور شبکه زنان چنین پدیده هایی بیانگر "نفرت خردستیزانه" علیه زنان است.

شبکه زنان السادور علیه خشونت نسبت به زنان، در سال 2009 با به هم پیوستن چند سازمان زنان، به منظور پیش بردن پروژه ای جهت تقویت استراتژی ضد خشونت علیه زنان، تشکیل شد.

منبع: شهرزاد نیوز

کارگاه خبر ژوپی‌آ به سایت جدید منتقل شده است. این سایت به‌روز رسانی نخواهد شد.
سایت جدید کارگاه خبر ژوپی‌آ